Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố những thông tin bất thường về hoạt động kinh doanh của công ty.

CII cho biết, hôm nay, ngày 16/11/2015, công ty nhận được thông báo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tiến độ đầu tư, thu phí của một trong số các dự án BOT của công ty. Việc thay đổi này đã ảnh hưởng đến doanh thu, dòng tiền của CII cũng như cam kết của công ty đối với các đối tác. Để đảm bảo an toàn tài chính, sau khi trao đổi với kiểm toán, CII sẽ phải trích lập dự phòng tài chính – hoặc tương tự trong quý 4 năm nay để phù hợp với tình hình mới.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện CII cho biết thông báo nói trên của cơ quan Nhà nước không liên quan đến việc thanh tra các dự án BOT mà Thanh tra Chính phủ đang thực hiện mà gần đây công ty đã có công văn trả lời cổ đông.

Trước tình hình giá cổ phiếu CII đang, giảm mạnh trong thời gian gần đây, CII nhận định thời điểm chuyển đổi 25 triệu USD trái phiếu của Goldman Sachs sẽ có thể lùi sau 31/12/2015. Tuy nhiên, công ty cho rằng GS chắc chắn sẽ chuyển đổi số lượng trái phiếu nói trên.

 Biến động giá cổ phiếu CII 3 tháng qua

Biến động giá cổ phiếu CII 3 tháng qua

Trong trường hợp GS lùi thời gian chuyển đổi, với biến động tỷ giá USD/VND theo chiều hướng tăng cao như hiện nay, CII cũng sẽ phải trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá vào quý 4/2015.

Những sự kiện nói trên là bất khả kháng đối với công ty, nhưng hậu quả gây ra khá nặng nề. Không đưa ra con số cụ thể cho 2 trường hợp nói trên, CII cho biết công ty cần phải trích lập dự phòng tài chính (hoặc tương tự) trên 110 tỷ đồng trong quý 4/2015, dẫn đến có thể lỗ lớn trong quý cuối năm 2015.

Theo Đan Nguyen

Infonet/CII

Nguồn: Infonet/CII