ĐHCĐ bất thường CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Mã: CII) kết thúc trong sáng nay (20/10). Nội dung các tờ trình được cổ đông thông qua, trừ việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs (GS).

Theo đó, hơn 73% cổ đông đã không thông qua phương án này, hơn 26% cổ đông không có ý kiến, còn lại là thông qua. Như vậy, tờ trình này bị bãi bỏ.

Theo phương án mà HĐQT trình Đại hội, GS đề nghị gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, tức là tới ngày 27/1/2017. Tờ trình phân tích, xét về mặt tích cực, CII sẽ tiếp tục duy trì được thương hiệu GS tại CII thêm 1 năm nữa, qua đó khẳng định với các nhà đầu tư nước ngoài về mối quan hệ CII với các tổ chức lớn. Ngoài ra, CII tiếp tục sử dụng nguồn vốn giá rẻ của GS thêm 1 năm.

Xét về mặt tiêu cực, nhà đầu tư rất quan ngại đến khối lượng cổ phiếu có khả năng được GS chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi. Vì đây là cổ phiếu có giá vốn khá rẻ so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Cổ đông hiện hữu của CII cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì giá cổ phiếu CII sẽ rất khó gia tăng khi câu chuyện trái phiếu chuyển đổi của GS chưa kết thúc.

Do đó, nếu gia hạn thời gian chuyển đổi, Công ty cho rằng sẽ được lợi và cổ đông chịu thiệt. Vì vậy, HĐQT xin phép trung lập vấn đề này và xin ý kiến cổ đông.

Một cổ đông trong Đại hội nêu ý kiến, quyền lợi của công ty là quyền lợi của cổ đông và ngược lại, tại sao HĐQT lại có sự tách biệt và đưa quyền lợi cổ đông vào một vế đối nghịch với quyền lợi công ty. Điều này, theo cổ đông là rất không hợp lý.

Cổ đông khác thì cho rằng, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu có lợi cho GS nhiều hơn là có lợi cho Công ty. Điển hình ngày 12/10, GS bán ra toàn bộ cổ phiếu của CII sau khi vừa chuyển đổi trái phiếu với giá chênh lệch cao. Như vậy, nếu tiếp tục kéo dài thời gian đáo hạn, CII sẽ bị thiệt.

Ông Lê Quốc Bình cũng bày tỏ quan điểm, qua những đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và quản trị tài chính, với tư cách là người điều hành, sẽ không bao giờ phát hành trái phiếu chuyển đổi nữa. Nếu phát hành thì mỗi năm giá chuyển đổi phải tăng 15%. 

"Nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề mua trái phiếu chuyển đổi của CII, tôi đặt vấn đề mua giá cao hơn thị trường 30%, mỗi năm tăng giá chuyển đổi 15%. Chẳng thà phát hành cho cổ đông, giá 10.000 đồng. Cổ đông phải là những người hưởng lợi", ông Bình nói.

Khổng Chiêm