Sáng nay (20/10), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Mã: CII) tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2015.

Kết thúc Đại hội, cổ đông không thông qua việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho GS, còn lại thông qua nội dung tất cả các tờ trình.

Riêng đề xuất giảm 64 triệu đồng vốn điều lệ, cổ đông bác bỏ và đưa ra đề nghị phát hành thêm 6.400 cổ phiếu ESOP và Đại hội thông qua. Như vậy, năm 2016, CII sẽ phát hành 1.000 cổ phiếu ESOP. 


9 tháng lãi sau thuế 865 tỷ đồng

Trong phần thảo luận, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho biết, sau 3 quý, Công ty đạt LNST 865 tỷ đồng. Con số 905 tỷ đồng ước lợi nhuận cả năm 2015 sẽ không điều chỉnh vì con số này được vạch ra từ đầu năm, thời điểm đó không có ai hình dung được đạt được con số đó. "Năm nay như vậy là được rồi, để hạch toán cho các năm sau, nếu không tạo ra sự biến động về tài chính không tốt cho CII", ông Bình nói.

Cũng theo ông Bình, chiều ngày 19/10, HĐQT cũng đưa ra con số mục tiêu năm 2016 với doanh thu 3.020 tỷ đồng, LNST công ty mẹ 847 tỷ đồng. EPS 3.907 đồng. Lý do lãi năm 2016 thấp hơn năm 2015 vì Công ty phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ nên giảm chi phí vốn tương ứng. Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành là 217 triệu cổ phần.

HĐQT cũng đã ra Nghị quyết kế hoạch năm 2017 và năm 2018 để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành. Năm 2017, doanh thu dự kiến 5.028 tỷ đồng, LNST 1.000 tỷ đồng, EPS  4.610 đồng. Năm 2018, doanh thu 7.500 tỷ đồng, LNST  1.200 tỷ đồng, EPS tương ứng 5.760 đồng 


Xin ý kiến cổ đông việc gia hạn TPCĐ của Goldman Sachs (GS)

Về việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs (GS), theo đó, GS đề nghị gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, tức là tới ngày 27/1/2017. Điều này xét về mặt tích cực, CII sẽ tiếp tục duy trì được thương hiệu GS tại CII thêm 1 năm nữa, qua đó khẳng định với các nhà đầu tư nước ngoài về mối quan hệ CII với các tổ chức lớn. Ngoài ra, CII tiếp tục sử dụng nguồn vốn giá rẻ của GS thêm 1 năm.

Xét về mặt tiêu cực, nhà đầu tư rất quan ngại đến khối lượng cổ phiếu có khả năng được GS chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi. Vì đây là cổ phiếu có giá vốn khá rẻ so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Cổ đông hiện hữu của CII cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì giá cổ phiếu CII sẽ rất khó gia tăng khi câu chuyện trái phiếu chuyển đổi của GS chưa kết thúc.

Do đó, nếu gia hạn thời gian chuyển đổi, Công ty cho rằng sẽ được lợi và cổ đông chịu thiệt. Do đó, HĐQT xin phép trung lập vấn đề này và xin ý kiến cổ đông.

Khả năng mua tối đa 50 triệu cổ phiếu quỹ

Về việc mua cổ phiếu quỹ, HĐQT kiến nghị ĐHCĐ chấp thuận cho công ty mua lại tối đa 50 triệu cổ phiếu CII để làm cổ phiếu quỹ. Thời hạn tối đa là 31/12/2016. Sau thời gian này, nếu không mua đủ theo số lượng dự kiến thì Công ty cũng chấm dứt chương trình mua cổ phiếu quỹ.

Mục tiêu mua cổ phiếu quỹ là giảm lượng cổ phiếu lưu hành trong trường hợp Goldman Sachs thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Nếu GS không chuyển đổi thì CII cũng sẽ không mua cổ phiếu quỹ.

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến mua cổ phiếu quỹ theo thứ tự ưu tiên: (1) Nếu dòng tiền CII tăng mạnh trong các năm tiếp theo, cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để thưởng cho các cổ đông CII tại thời điểm chốt danh sách cổ đông; (2) Đàm phán, bán lại cho nhà đầu tư mới với mức giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại cổ phiếu quỹ; (3) trong tình huống xấu nhất, bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư cho CII.

ĐHCĐ đề xuất nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Trong quá trình triển khai, nếu có mã ngành bị giới hạn tỷ lệ thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giảm mã ngành.

Để thực hiện nới room, CII cũng giảm 2 mã ngành, gồm Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, xe động cơ và Kho bãi, lưu trữ hàng hóa.

Về việc điều chỉnh cổ tức, CII đề nghị nâng mức chi trả cổ tức năm 2015 từ 14% như dự kiến lên 16%. Tùy thuộc dòng tiền, HĐQT chốt thời điểm chi trả.

Ngoài ra, HĐQT đề xuất chấp thuận điều chỉnh giảm 64 triệu đồng vốn điều lệ đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bằng vốn điều lệ thực góp theo nội dung tờ trình ngày 28/9 của HĐQT.

Khổng Chiêm