Norges Bank vừa đăng ký mua 3,6 triệu cổ phần CII của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Số cổ phần này tương đương 1,6% vốn điều lệ CII.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 20/10 đến ngày 18/11. Hiện, Norges Bank không sở hữu cổ phần CII.

Trong phiên giao dịch ngày 12/10 vừa qua, CII là mã bán ròng mạnh nhất với khối lượng 14,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 314,6 tỷ đồng. Nhiều dự đoán cho rằng đây Goldman Sachs đã bán ra ngay sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Vào ngày 20/10 tới đây, CII sẽ thực hiện họp ĐHCĐ bất thường thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, gia hạn thời gian chuyển đổi trái phiếu với GS...

Khổng Chiêm