Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự.
Vinaconex thống nhất đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của ông Nguyễn Thành Phương và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thành Phương, kể từ ngày 1/7.
Vinaconex bầu ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế ông Nguyễn Thành Phương kể từ ngày 1/7.
Ông Hoàng Nguyên Học sinh năm 1957, giữ chức Phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC kể từ năm 2006 tới nay. Ông Hoàng Nguyên Học hiện đang giữ chức Chủ tịch CTCP Dược Hậu Giang (DHG).
      
Ông Hoàng Nguyên Học (trái) và ông Nguyễn Thành Phương (phải)
Công ty thông qua bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Vinaconex làm thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex từ ngày 1/7.