Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 10/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2347,96

-0,11%

-0,49%

0,95%

19,70%

Bạc

USD/ounce

30,665

-0,20%

-4,36%

11,67%

29,98%

Đồng

USD/Lbs

4,6715

-0,26%

-3,75%

1,25%

24,01%

Thép

CNY/Tấn

3492,00

-0,77%

-2,32%

-1,66%

-4,56%

Quặng sắt

USD/Tấn

117,52

-0,09%

-0,12%

0,26%

12,46%

Lithium

CNY/Tấn

105500

0,00%

0,00%

-4,52%

-64,54%

Bạch kim

USD/ounce

1024,40

-0,19%

-4,46%

5,90%

-0,67%

Titan

USD/KG

51,00

0,00%

0,00%

-2,86%

-4,58%

Thép cuộn

USD/Tấn

749,98

-1,45%

-1,45%

-3,73%

-10,50%

Bitumen

CNY/Tấn

3548,00

-1,91%

-3,19%

-2,53%

-5,39%

Cobalt

USD/Tấn

27150

0,00%

0,00%

-2,44%

-8,04%

Chì

USD/Tấn

2291,00

0,26%

-2,09%

2,27%

12,72%

Nhôm

USD/Tấn

2674,00

0,22%

-1,98%

4,15%

19,23%

Thiếc

USD/Tấn

33042

-0,21%

-0,56%

7,97%

29,90%

Kẽm

USD/Tấn

2960,50

0,73%

-4,44%

0,53%

29,45%

Nickel

USD/Tấn

19524

-0,95%

-4,61%

1,39%

-6,00%

Molybdenum

USD/Kg

500,00

0,00%

0,00%

1,01%

1,67%

Palladium

USD/ounce

915,50

-0,05%

-6,67%

-6,91%

-35,17%

Rhodium

USD/ounce

4725

0,00%

0,00%

0,00%

-26,17%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics