Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

72,10

-0,28

-0,39%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

74,80

-0,22

-0,29%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,78

+0,01

+0,27%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

216,51

-1,27

-0,58%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

226,14

-0,49

-0,22%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg