Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI

giao ngay

113,55

+1,15

+1,02%

Tháng 6/2022

Dầu Brent

giao ngay

112,58

+0,65

+0,58%

Tháng 7/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn

Nymex

8,31

+0,00

+0,04%

Tháng 6/2022

Xăng dầu (USD/gallon)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn

Nymex RBOB

396,10

+1,93

+0,49%

Tháng 6/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

380,83

+0,90

+0,24%

Tháng 6/2022

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'22

112,89

113,60

112,60

112,75

111,93

Aug'22

111,36

111,51

110,66

110,66

109,85

Sep'22

109,00

109,00

109,00

109,00

107,53

Oct'22

107,13

107,93

105,12

105,33

107,36

Nov'22

103,41

105,84

103,32

103,41

105,29

Dec'22

103,30

104,31

101,04

101,61

103,37

Jan'23

99,96

102,00

99,84

99,96

101,62

Feb'23

100,69

100,69

98,26

98,45

100,02

Mar'23

97,17

99,00

97,08

97,17

98,65

Apr'23

97,50

97,50

96,03

96,03

97,44

May'23

95,06

95,06

95,06

95,06

96,39

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'22

113,66

114,55

113,51

113,62

112,40

Jul'22

110,77

111,65

110,64

110,75

109,63

Aug'22

107,65

108,43

107,51

107,62

106,76

Sep'22

104,51

105,24

104,42

104,50

103,86

Oct'22

101,71

102,25

101,71

102,17

101,28

Nov'22

99,93

100,09

99,64

99,64

99,11

Dec'22

97,56

98,23

97,52

97,73

97,22

Jan'23

95,97

95,97

95,97

95,97

95,50

Feb'23

95,63

96,42

93,41

93,96

95,51

Mar'23

93,30

93,30

92,83

93,24

92,61

Apr'23

92,53

93,39

91,30

91,43

92,78

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'22

3,8117

3,8310

3,8063

3,8063

3,7993

Jul'22

3,7065

3,7227

3,7003

3,7003

3,6928

Aug'22

3,6263

3,6346

3,6177

3,6274

3,6103

Sep'22

3,5635

3,5635

3,5504

3,5581

3,5414

Oct'22

3,4902

3,4903

3,4902

3,4903

3,4740

Nov'22

3,4598

3,4962

3,3950

3,4051

3,4758

Dec'22

3,4137

3,4287

3,3230

3,3364

3,4082

Jan'23

3,3273

3,3698

3,2661

3,2779

3,3500

Feb'23

3,2612

3,2993

3,2050

3,2157

3,2866

Mar'23

3,1894

3,2263

3,1395

3,1491

3,2175

Apr'23

3,1300

3,1358

3,0756

3,0756

3,1419

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'22

8,318

8,389

8,265

8,295

8,304

Jul'22

8,410

8,482

8,363

8,393

8,394

Aug'22

8,402

8,446

8,363

8,379

8,380

Sep'22

8,390

8,394

8,308

8,344

8,339

Oct'22

8,318

8,405

8,304

8,329

8,322

Nov'22

8,402

8,450

8,356

8,356

8,380

Dec'22

8,523

8,561

8,500

8,500

8,500

Jan'23

8,616

8,661

8,592

8,610

8,598

Feb'23

8,261

8,261

8,261

8,261

8,245

Mar'23

6,750

6,939

6,702

6,910

6,686

Apr'23

4,950

4,975

4,950

4,975

4,935

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'22

3,9653

3,9748

3,9437

3,9610

3,9417

Jul'22

3,7964

3,8107

3,7769

3,7990

3,7763

Aug'22

3,6171

3,6299

3,6040

3,6273

3,5994

Sep'22

3,4678

3,4678

3,4629

3,4629

3,4365

Oct'22

3,2199

3,2429

3,1465

3,1717

3,2165

Nov'22

3,0622

3,0928

3,0139

3,0315

3,0729

Dec'22

2,9497

2,9854

2,9009

2,9230

2,9586

Jan'23

2,8758

2,8930

2,8285

2,8440

2,8740

Feb'23

2,8260

2,8350

2,7830

2,7904

2,8172

Mar'23

2,8013

2,8065

2,7507

2,7606

2,7875

Apr'23

2,9267

2,9296

2,9001

2,9001

2,9249

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts