Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

67,54

-3,32

-4,69%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

70,65

-2,87

-3,90%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,89

+0,20

+5,42%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

206,29

-5,88

-2,77%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

214,41

-7,58

-3,41%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts