Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

68,77

-2,09

-2,95%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

71,57

-1,95

-2,65%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,71

+0,02

+0,54%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

208,50

-3,67

-1,73%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

217,33

-4,66

-2,10%

Tháng 1/2022


Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg