Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

73,04

+0,28

+0,38%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

75,54

+0,25

+0,33%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,97

-0,01

-0,18%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

217,06

+0,26

+0,12%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

230,99

+0,21

+0,09%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg