Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

70,24

+0,30

+0,42%

Tháng 2/2022

Dầu Brent giao ngay

 

73,06

+0,18

+0,24%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,88

+0,01

+0,26%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

213,01

215,90

+0,68

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

222,47

226,20

+0,42

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg