Hôm nay 12/1/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:

Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,85

2,60

0,23

6,11

-7,87

Dầu Brent

USD/thùng

79,28

2,40

0,80

6,55

-7,20

Xăng

USD/gallon

2,16

2,15

2,71

6,06

-14,84

Khí gas

USD/MMBtu

3,16

2,20

9,41

37,10

0,01

 

Nguồn: VITIC/Trading economics