Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

71,49

0,17

-1,3

3,77

-9,42

Dầu Brent

USD/thùng

76,93

0,16

-0,92

4,57

-8,69

Xăng

USD/gallon

2,07

0,21

-1,9

3,85

-16,60

Khí gas

USD/MMBtu

3,00

-1,27

6,63

4,57

-9,01

 

 

Nguồn: VITIC/Trading economics