Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

72,62

0,55

-0,10

1,49

-6,77

Dầu Brent

USD/thùng

77,92

0,45

-0,42

2,19

-5,96

Xăng

USD/gallon

2,08

0,44

-3,34

1,64

-14,81

Khí gas

USD/MMBtu

3,18

-0,27

19,39

35,54

-4,81

 

 

Nguồn: VITIC/Reuters