Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

84,92

-1,43

-2,22

7,17

3,59

Dầu Brent

USD/thùng

90,34

0,14

-0,82

8,36

5,53

Xăng

USD/gallon

2,75

-1,03

-1,50

6,77

-4,19

Khí gas

USD/MMBtu

1,80

4,17

1,63

-1,10

-13,86

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics