Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

77,96

-0,30

-0,64

-8,70

9,97

Dầu Brent

USD/thùng

82,42

-0,43

-1,04

-8,92

9,62

Xăng

USD/gallon

2,49

-0,19

-3,51

-10,26

1,06

Khí gas

USD/MMBtu

2,24

-0,51

2,12

15,19

-5,62

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics