Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,08

-0,21

3,86

3,27

18,06

Dầu Brent

USD/thùng

85,14

-0,33

3,62

2,80

14,49

Xăng

USD/gallon

2,69

-0,47

6,40

4,29

8,66

Khí gas

USD/MMBtu

1,75

0,57

-3,05

4,16

-33,36

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics