Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

72,37

-0,36

0,04

-0,76

-10,39

Dầu Brent

USD/thùng

78,10

-0,07

0,58

-0,09

-9,13

Xăng

USD/gallon

2,12

-0,16

2,01

-2,26

-21,84

Khí gas

USD/MMBtu

3,06

-0,85

-3,94

26,83

-4,78

 

 

Nguồn: VITIC/Trading economics