Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

82,22

-0,96

-3,5

0,52

4,59

Dầu Brent

USD/thùng

87,29

-0,29

-2,83

1,61

5,97

Xăng

USD/gallon

2,69

-0,02

-4,33

-1,03

2,60

Khí gas

USD/MMBtu

1,79

0,01

3,40

0,11

-27,52

 

 
 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics