Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,83

0,60

1,00

5,72

11,98

Dầu Brent

USD/thùng

85,78

0,45

0,69

5,72

10,62

Xăng

USD/gallon

2,67

0,28

-1,17

4,26

1,64

Khí gas

USD/MMBtu

1,71

-0,17

-6,33

-14,59

-21,47

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics