Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,65

-0,12

-0,29

7,19

-2,38

Dầu Brent

USD/thùng

82,76

-0,05

0,14

5,75

-3,33

Xăng

USD/gallon

2,58

0,07

-0,24

5,84

-7,04

Khí gas

USD/MMBtu

1,92

0,46

6,52

-4,04

-29,45

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics