Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

79,37

0,31

1,43

4,19

3,35

Dầu Brent

USD/thùng

83,19

0,29

1,59

2,63

1,24

Xăng

USD/gallon

2,55

-0,05

-1,08

-0,18

-4,66

Khí gas

USD/MMBtu

1,92

-0,34

3,35

-1,31

-29,14

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics