Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,83

0,14

-3,76

-8,77

8,30

Dầu Brent

USD/thùng

83,57

0,07

-3,16

-7,50

8,56

Xăng

USD/gallon

2,58

-0,02

-3,07

-5,79

5,25

Khí gas

USD/MMBtu

2,16

-1,34

8,81

16,64

-3,19

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics