Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 24/4/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2318,71

-0,19%

-2,11%

6,74%

16,01%

Bạc

USD/ounce

27,212

-0,24%

-3,69%

10,20%

8,53%

Đồng

USD/Lbs

4,4610

0,84%

2,62%

11,09%

15,73%

Thép

CNY/Tấn

3558,00

-0,75%

0,40%

-1,11%

-4,97%

Quặng sắt

USD/Tấn

108,62

0,34%

2,42%

-1,85%

-6,97%

Lithium

CNY/Tấn

110500

0,00%

-0,90%

-1,78%

-33,23%

Bạch kim

USD/ounce

922,40

0,16%

-3,21%

2,11%

-15,15%

Titan

USD/KG

52,50

0,00%

0,00%

0,00%

-18,95%

Thép cuộn

USD/Tấn

810,06

0,63%

-1,21%

-8,26%

-25,27%

Bitumen

CNY/Tấn

3700,00

-0,14%

-1,96%

1,40%

-0,27%

Cobalt

USD/Tấn

27830

0,00%

0,00%

-2,52%

-20,33%

Chì

USD/Tấn

2195,50

0,34%

1,72%

9,97%

2,90%

Nhôm

USD/Tấn

2585,00

0,04%

-0,48%

10,68%

10,23%

Thiếc

USD/Tấn

34478

-3,10%

6,97%

25,01%

29,39%

Kẽm

USD/Tấn

2811,50

0,70%

-1,25%

12,34%

7,83%

Nickel

USD/Tấn

19104

-3,22%

7,77%

14,25%

-22,03%

Molybdenum

USD/Kg

455,00

0,00%

0,00%

0,00%

-35,14%

Palladium

USD/ounce

1027,00

-0,15%

-0,82%

2,10%

-30,85%

Rhodium

USD/ounce

4740

0,00%

0,53%

3,04%

-40,00%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC