Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,51

0,32

2,61

8,55

0,22

Dầu Brent

USD/thùng

82,24

0,41

1,77

6,70

-2,21

Xăng

USD/gallon

2,58

0,17

3,05

8,63

-3,85

Khí gas

USD/MMBtu

1,86

0,33

9,89

-10,49

-35,60

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics