Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,74

-1,71

-4,28

-0,24

3,80

Dầu Brent

USD/thùng

86,77

-0,38

-4,19

2,26

5,10

Xăng

USD/gallon

2,70

-0,39

-3,08

-1,11

2,52

Khí gas

USD/MMBtu

1,74

-0,52

3,54

-3,37

-29,14

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics