Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,34

-0,24

-0,31

0,92

0,69

Dầu Brent

USD/thùng

81,88

-0,31

-0,98

-0,29

-2,15

Xăng

USD/gallon

2,53

-0,74

-1,37

0,65

-4,96

Khí gas

USD/MMBtu

1,85

-1,35

1,62

-11,52

-36,74

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics