* DBCT = Dalrymple Bay Coal Terminal (Vịnh Dalrymple – Australia)

** BSPI = Bohai-Rim Steam-Coal Price Index (Chỉ số giá than Vịnh Bột Hải)
Tại Trung Quốc, hiện đang là mùa tiêu thụ cao điểm khi sản lượng điện đang tăng khiến nhu cầu tăng. Trong khi đó, xảy ra mưa bão ở một số nơi khiến nguồn cung trong nước bị thắt chặt. Tại Nội Mông, một số mỏ than lộ thiên đã bị buộc dừng hoạt động do chính sách về môi trường và về sử dụng đất. 
 
 

Nguồn: VITIC/Xinhuanet, metalbulletin