Cụ thể, chỉ số giá than tại Vịnh Bột Hải (BSPI) – chỉ số giá than ở các cảng chính thuộc miền Bắc Trung Quốc – hiện ở mức 531 CNY (khoảng 74,7 USD)/tấn trong ngày 3/6/2020, tăng 1 CNY so với tuần trước.
Lượng than lưu kho ở các cảng Vịnh Bột Hải đã giảm mạnh.
 

Nguồn: VITIC/Reuters