Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới chỉ sau Brazil, dự kiến sẽ nghiền 70 – 75 triệu tấn mía trong tháng 12/2021 và sản xuất ra khoảng 8 triệu tấn dường, theo Virit Viseshsinth, Phó tổng thư ký Văn phòng mía đường Thái Lan.
Sản lượng dự báo ở trên tương đương với sản lượng trong niên vụ 2019/20 do hạn hán đang diễn ra. Một số nông dân trồng mía đã chuyển sang trồng sắn do giá bán tốt hơn.
Trong vụ 2019/20 kết thúc vào tháng 4, Thái Lan đã ép được 74,89 triệu tấn mía, mức thấp nhất một thập kỷ, sản xuất ra 8,27 triệu tấn đường.

Nguồn: VITIC/Reuters