Theo ông Salaouatchi, Bộ trưởng Bộ Đánh bắt và Sản xuất thủy hải sản Algeria, Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương đã tăng quota khai thác cá ngừ đỏ dành cho Algeria từ 1.650 tấn năm 2022 lên 2.023 tấn năm 2023 (+22%).
Đội tàu đánh bắt cá ngừ của Algeria có 29 chiếc trong đó 2 tàu sản xuất trong nước. Tổng các loại thuế áp dụng cho thủy hải sản nhập khẩu vào Algeria là 53%. Do đánh bắt và sản xuất không đủ, nên mỗi năm, Algeria phải nhập khẩu từ 30.000 đến 40.000 tấn thủy hải sản các loại. Năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Algeria đạt 17,63 triệu USD, trong đó nhập từ Việt Nam 4,67 triệu USD chủ yếu là cá tra, ba sa phi lê, cá ngừ nguyên liệu và mực đông lạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản của nước ta sang Algeria đạt 1,5 triệu USD.
Sau đây, Thương vụ Việt Nam xin giới thiệu một số doanh nghiệp Algeria chuyên nhập khẩu cá ngừ nguyên liệu, cá ngừ cắt lát về đóng hộp để các công ty trong nước quan tâm tham khảo. Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria