Morgan Stanley cho biết công nghiệp dầu mỏ và khí đốt đã phát hiện 2,8 tỷ thùng dầu bên ngoài nước Mỹ trong năm ngoái, tương đương một tháng tiêu thụ toàn cầu, trích số liệu từ công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy.
Tính cả Mỹ, nơi ngành dầu đá phiến được phát triển rộng rãi trong hơn một thập kỷ qua, lượng khám phá toàn cầu tăng lên nhưng vẫn thấp nhất kể từ năm 1952, khi ngành dầu mỏ là 1/7 quy mô hiện nay.
Giá dầu giảm mạnh trong hai năm qua đã dấn tới các công ty gồm Exxon Mobil và Royal Dutch Shell giảm mạnh ngân sách, đặc biệt đối với thăm dò, khi chi tiêu trong năm 2015 giảm xuống 95 tỷ USD từ mức 168 tỷ USD trong hai năm trước đó.
Mặc dù việc chi tiêu thăm dò tăng mạnh kể từ đầu thập kỷ này, khi nhu cầu dầu mỏ tăng nhanh chóng, đã có một vài mỏ khai htacs lớn được khám phá.
Tuần trước BP đã thông báo sự bất ngờ ra đi của ông chủ thăm dò dầu mỏ và chuyển đổi trong chiến lược nghiên cứu dầu mỏ, đang tập trung chủ yếu vào việc mở rộng những giếng hiện có hơn là mạo hiểm tốn kém vào những nơi chưa biết.
Các mỏ dầu mới tăng mạnh trong những năm gần đây và sản lượng của Iran tăng sau khi được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nghĩa là trong ngắn hạn tác động của việc thăm dò khai thác thấp kỷ lục sẽ bị hạn chế.
Nhưng ngay cả theo dự báo nhu cầu khiêm tốn nhất, thúc đẩy bởi một động lực hạn chế nóng lên 20C trên toàn cầu, thụ sẽ sụt giảm xuống khoảng 86 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2030, chỉ khoảng 2/3 nhu cầu có thể được đáp ứng bởi các giếng đang sản xuất hiện nay hay các nguồn tài nguyên đang phát triển.
Ngân hàng Morgan Stanley cho biết triển vọng đối với khám phá thăm dò vẫn là thách thức.
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet