Diễn biến giá đường trắng (USD/tấn)

Giá 1 tháng trước

(29/12)

Giá đầu tuần

(25/01)

Giá mới nhất

(29/01)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Tăng/giảm trong 1 tháng qua (%)

408,6

445,2

441,6

-0,81

+8,08

Đồ thị giá đường trắng tại London trong 1 tháng qua

Diễn biến giá đường thô (US cent/lb)

Giá 1 tháng trước

(29/12)

Giá đầu tuần

(25/01)

Giá mới nhất

(29/01)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Tăng/giảm trong 1 tháng qua (%)

14,98

15,74

15,59

-0,95

+4,07

Đồ thị giá đường thô tại New York trong 1 tháng qua

Phiên cuối tuần cũng là cuối tháng 29/01/2021, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 đạt 441,6 USD/tấn, giảm 2,8 USD so với phiên trước đó và giảm 0,81% so với phiên đầu tuần; giá đường thô giao cùng kỳ hạn chốt ở 15,59 US cent/lb, giảm 0,21 US cent so với phiên trước đó và giảm 0,95% so với phiên đầu tuần.
Tuy nhiên, tính chung cả tháng đến ngày 29/01, giá đường hai sàn kỳ hạn đều tăng lần lượt là +8,08% đối với giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 và +4,07% đối với giá đường thô giao cùng kỳ hạn.
Trong niên vụ 2020/21, sản lượng đường tại Brazil, EU và Thái Lan sẽ giảm do thời tiết không thuận lợi. Thâm hụt sẽ được đáp ứng bởi các nhà xuất khẩu Ấn Độ, nơi dự kiến sản lượng đường bội thu trong mùa này.
Tại Thái Lan, theo thông tin của globalprice.info giá đường tại các siêu thị khu vực Bangkok ổn định mức 22 - 23 THB.
Tại Philippines, theo thông tin của cơ quan quản lí đường Philippine SRA, ngày 29/12/2020 giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila là 2.161 peso/bao (loại 50kg).
Tại Indonesia, theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia SISKAPERBAPO.com giá đường bình quân (rupiah Indonesia) tại 38 thành phố/thị trấn khu vực đông Java ngày 29/12/2020 đạt 12.241 rupiah/bao (loại 50kg).
Tại Việt Nam, một số nhà máy đã công bố chính sách thu mua và giá mía cho vụ 2020/21 có cải thiện so với vụ trước 2019/20 nhưng vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng của nông dân các vùng miền trong nước. Giá mua mía của Việt Nam vẫn là giá mía thấp nhất trong khu vực.
Giá đường tại Việt Nam trong tháng 12/2020
Đơn vị: đồng/kg (đã bao gồm VAT)
VSSA

Nguồn: VITIC/Reuters