Giá nhôm kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London đạt mức cao kỷ lục 3,388 USD/tấn vào đầu phiên và tăng 2,4% lên mức 3,370 USD/tấn.
Nga sản xuất khoảng 6% lượng nhôm và 7% lượng nikel được khai thác của thế giới.
Giá Nikel trên sàn London tăng 2,6% lên 25.020 USD/tấn, trước đó đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2011 là 25.170 USD/tấn.
Hợp đồng nickel giao tháng 4/2022 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,3% lên 179.720 CNY(tương đương 28.433,11 USD)/tấn, sau khi chạm mức cao kỷ lục 182.170 CNY/tấn.
Trên sàn London giá đồng tăng 0,2% lên 9.887 USD/tấn, giá chì tăng 0,5% lên 2.346,5 USD/tấn, giá kẽm tăng 0,6% lên 3.594,5 USD/tấn và giá thiếc tăng 0,4% lên 45.095 USD/tấn.
Trên sàn Thượng Hải giá Đồng giảm 0,5% xuống 70.940 CNY/tấn, giá nhôm đi ngang duy trì ở mức 22.890 CNY/tấn, giá kẽm giảm 1,4% xuống 24.780 CNY/tấn, giá chì giảm 0,4% xuống 15.490 CNY/tấn và giá thiếc tăng hơn 0,6% lên mức 339.010 CNY/tấn.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn). 

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 24/2

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 5/2022

4.696

-79

Giá đồng

Giao tháng 4/2022

70.830

-510

Giá kẽm

Giao tháng 4/2022

24.715

-415

Giá niken

Giao tháng 4/2022

177.560

+200

Giá bạc

Giao tháng 6/2022

5.062

+100

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters