Thống kê xuất khẩu kim loại cơ bản của Nga 2019

 

Mặt hàng

 

Năm 2019

Năm 2018

Nghìn tấn

Triệu USD)

Nghìn tấn

Triệu USD

Đồng

702,2

4.137,3

652,2

4.127,6

Nickel

134,2

1.840,2

135,1

1.733,1

Nhôm

2.736,8

4.640,9

3.056,4

5.34

Nguồn: Nguồn: VITIC/Reuters