Các lô hàng từ Rio Tinto, BHP, Vale, Fortescue Metals Group, Roy Hill và Saldanha Port đạt 99.41 triệu tấn trong tháng 05/2021, tăng 7.8% so với tháng 04/2021 và tăng 3% so với tháng 05/2020. Tổng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt 465.01 triệu tấn, tăng 1.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông thường, tháng 6 sẽ là một trong những tháng có lượng xuất khẩu cao nhất trong năm vì đây là thời điểm năm tài chính của Australia kết thúc. BHP và Fortescue sẽ muốn tối ưu hóa doanh thu và đạt được doanh số bán hàng mục tiêu cho năm trước khi chốt sổ. Trong khi đó Rio Tinto và Vale – 2 công ty sử dụng năm tài chính theo lịch thông thường, sẽ muốn công bố kết quả tài chính nửa đầu năm tốt. Tháng 7 sẽ là tháng có số liệu thấp hơn vì các nhà sản xuất cần sản xuất để tăng khối lượng hàng tồn kho.


Nguồn: https://giaodich24.vn/