Cụ thể, kỳ 1 tháng 5 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 17,26 tỷ USD, tăng 26% (tương ứng tăng 3,57 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2024.
Con số kim ngạch nhập khẩu 17,26 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5 cũng là kết quả cao nêu so với thông thường thống kê theo kỳ của Tổng cục Hải quan (nửa tháng/kỳ).
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5 tăng cao so với kỳ 2 tháng 4/2024 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 915 triệu USD, tương ứng tăng 25,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 542 triệu USD, tương ứng tăng 32,2%; vải các loại tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 33,2%...
Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 132,23 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 19,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,61 tỷ USD, tương ứng tăng 26,7%; máy móc, thiết bị. dụng cụ và phụ tùng tăng 2,15 tỷ USD, tương ứng tăng 15,2%; sắt thép các loại tăng 967 triệu USD, tương ứng tăng 27,3%... 

Nguồn: Haiquanonline