Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng qua lên 238,95 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 31,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.
Về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 4 đạt 15,91 tỷ USD, tăng 5,9% (tương ứng tăng 884 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 4/2024.
Các nhóm hàng có kim ngạch tăng đáng chú ý như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 269 triệu USD (tương ứng tăng 15,5%); sắt thép các loại tăng 214 triệu USD (tương ứng tăng 68,9%); hàng dệt may tăng 153 triệu USD (tương ứng tăng 12,5%); giày dép các loại tăng 99 triệu USD (tương ứng tăng 11,3%); hàng rau quả tăng 62,8 triệu USD (tương ứng tăng 23,3%)...
Tuy nhiên, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch giảm mạnh so với nửa đầu tháng 4/2024.
Cụ thể, dầu thô giảm 102 triệu USD (tương ứng giảm 74,6%); cà phê giảm 56 triệu USD (tương ứng giảm 18,3%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 40,8 triệu USD (tương ứng giảm 2%)...
Tính chung trong 4 tháng xuất khẩu của Việt Nam đạt 123,99 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 16,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Chiều nhập khẩu, kỳ 2 tháng 4 đạt 13,7 tỷ USD, giảm 14,9% (tương ứng giảm 2,41 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2024.
Các nhóm hàng giảm mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 417 triệu USD (tương ứng giảm 19,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 334 triệu USD (tương ứng giảm 8,5%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 165 triệu USD (tương ứng giảm 34,6%); sắt thép các loại giảm 157 triệu USD (tương ứng giảm 28,2%)...
Tính hết tháng 4, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 114,96 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 15,09 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. 

Nguồn: Haiquanonline