Theo Bộ NN&PTNT, 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 58,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đạt khoảng 32,3 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 26 tỷ USD, tăng 2%. Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt gần 6,3 tỷ USD, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Cụ thể, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước khoảng 4,8 tỷ USD, tăng 10% so với tháng 7/2021 nhưng giảm 2% so với tháng 6. Trong số đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính gần 2 tỷ USD, lâm sản chính ước trên 1,4 tỷ USD, thủy sản đạt 965 triệu USD và chăn nuôi đạt 42 triệu USD…

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)
Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 13,3 tỷ USD, tăng 8%; lâm sản chính đạt trên 10,4 tỷ USD, tăng 1%; thủy sản ước đạt gần 6,7 tỷ USD, tăng 34%; chăn nuôi ước đạt 225,6 triệu USD, giảm 12%; xuất khẩu sản phẩm đầu vào sản xuất gần 1,7 tỷ USD, tăng 67%.
Hiện, ngành nông nghiệp đã có 4 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD, gồm cà phê, gạo, tôm, sản phẩm gỗ.

 

Mặt hàng

Kim ngạch

Tăng/giảm cùng kỳ năm 2021

Cà phê

2,6 tỷ USD

+ 46%

Gạo

2 tỷ USD

+ 9%

Cao su

1,6 tỷ USD

+ 7%

Tôm

2,7 tỷ USD

+ 26%

Cá tra

1,6 tỷ USD

+ 84%

Hồ tiêu

661 triệu USD

+ 12%

Sắn và sản phẩm từ sắn

636 triệu USD

+ 20%

Rau quả

1,9 tỷ USD

- 16%

Hạt điều

1,8 tỷ USD

- 10%

Sản phẩm chăn nuôi

226 triệu USD

- 12%

 Bộ NN&PTNT cho biết thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng đầu năm được phân bố ở các châu lục như sau:

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)
Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 8,7 tỷ USD, chiếm 26,8% thị phần xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc trên 5,7 tỷ USD với 17,8% thị phần; tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc…

Nguồn: doanhnghiep.vn