Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, NCB đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5.25%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm An Phú. Nếu khách hàng gửi tiền truyền thống chỉ nhận lãi suất lần lượt ở mức 5,15%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm NCB. Ảnh chụp màn hình

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, CBBank niêm yết lãi suất dao động từ 3,7-6%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm CBBank. Ảnh chụp màn hình

CBBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,15%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, CBBank niêm yết lãi suất dao động từ 3,4-5,55%/năm.
Mức lãi suất cao nhất CBBank niêm yết ở mức 5,55%/năm khi khách hàng gửi tiền trên 13 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm CBBank. Ảnh chụp màn hình

BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ, số dư tiền gửi trên 1 tỉ đồng. Ở những kỳ hạn khác, BacABank niêm yết lãi suất dao động từ 0,5-5,8%/năm.

Gửi tiết kiệm 2 tỉ đồng 6 tháng nhận tiền lãi ra sao?
Bạn có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Ví dụ, bạn gửi 2 tỉ đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,25% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
2 tỉ đồng x 5,25%/12 x 6 tháng = 52,5 triệu đồng.
Như vậy, trước khi gửi tiết kiệm, bạn nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.