Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 (16-31/5) đạt 17,16 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 1,63 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2022.
Nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 5 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 349 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 267 triệu USD, tương ứng tăng 14,3%; kim loại thường tăng 167 triệu USD, tương ứng tăng 42,3%; hóa chất tăng 134 triệu USD, tương ứng tăng 34,6%...
Tính trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt xấp xỉ 153 tỷ USD (152,86 tỷ USD), tăng 15,3% (tương ứng tăng 20,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó các doanh nghiệp FDI đạt 99,4 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 13,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Các nhóm hàng nhập khẩu có quy mô kim ngạch lớn, tăng trưởng cao liên quan đến nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất hay xăng dầu...
Cụ thể, máy vi tính, sảm phẩm điện tử và linh kiện đạt 36,25 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái; vải may mặc đạt 6,65 tỷ tăng 12,6%; xăng dầu đạt 4,2 tỷ USD, tăng 123,2%...

Nguồn: Haiquanonline