5 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD


Nguồn: thoibaotaichinhvietnam