Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan xác minh tính minh bạch trong mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ

Nguồn: Tapchicongthuong.vn