Doanh nghiệp FDI chiếm gần 74% kim ngạch xuất khẩu cả nước

Biểu đồ: T.Bình.
Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/6 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 105,82 tỷ USD, tiếp tục tăng cao 35%, tương ứng tăng 27,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Đáng chú ý, so với cùng kỳ 2020, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp FDI vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng thêm 8,6 điểm phần trăm (cùng kỳ năm ngoái đóng góp 65,2%).
Các doanh nghiệp FDI góp mặt trong hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và gần như chiếm ưu thế tuyệt đối ở ngành hàng điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch kỳ 1/6 của doanh nghiệp FDI đạt 8,73 tỷ USD, giảm 4% (tương ứng giảm 366 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5/2021.
Tính đến hết ngày 15/6, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 94,36 tỷ USD, tăng 39,8% (tương ứng tăng 26,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 64,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước (cùng kỳ 2020 chiếm 56,2%).
Từ đầu năm đến 15/6, doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 11 tỷ USD. Điều này dễ hiểu khi nhiều doanh nghiệp FDI lớn là doanh nghiệp chế xuất, gia công, sản xuất xuất khẩu.

Nguồn: haiquanonline.com.vn