Infographics: 2 nhóm hàng nhập khẩu 20 tỷ USD

Nguồn: haiquanonline.com.vn