Infographics: Hơn 12 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Ấn Độ

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình- Phương Anh