Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu quý 1/2024 được Tổng cục Hải quan công bố hôm nay (24/4) cho thấy, xuất khẩu trong quý đạt 67,17 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 8,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, xuất khẩu sang 10 thị trường lớn nhất đều tăng, trong đó đóng góp lớn nhất là thị trường Hoa Kỳ tăng 5,02 tỷ USD, tiếp theo là EU, tăng 1,8 tỷ USD, Trung Quốc tăng 1,2 tỷ USD, Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 1,02 tỷ USD, ASEAN tăng 0,98 tỷ USD, Hàn Quốc tăng 0,51 tỷ USD... Tính riêng kim ngạch xuất khẩu sang 6 thị trường quan trọng này đã tăng tới 10,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong quý 1/2024 đạt 25,77 tỷ USD, tăng tới 24,2% (tương ứng tăng 5,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đóng góp lớn nhất cho tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và đây cũng là mức kim ngạch tăng cao nhất ở thị trường này trong quý 1 kể từ trước đến nay.
EU là khối thị trường có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của nước ta, vượt qua cả Trung Quốc và khu vực ASEAN. Trong quý 1/2024, xuất khẩu sang EU đạt 12,2 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 1,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông trong quý 1/2024 có tốc độ tăng cao nhất trong tất cả các thị trường chủ lực của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong quý đạt 2,94 tỷ USD, tăng 53,7% (tương ứng tăng 1,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Hồng Kông tăng cao chủ yếu do nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch đạt 2,02 tỷ USD, tăng tới 105% (tương ứng tăng 1,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Haiquanonline