Kết quả đạt được nêu trên đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12/2022 đạt 701,28 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng gần 66,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Kỳ 1 tháng 12, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 342 triệu USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12 nước ta vẫn xuất siêu 10,35 tỷ USD.
Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 12 đạt 13,62 tỷ USD, giảm 11,1% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 11/2022.
Một số nhóm hàng giảm đáng chú ý như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 378 triệu USD, tương ứng giảm 17,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 377 triệu USD, tương ứng giảm 18,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 184 triệu USD, tương ứng giảm 7,7%; hàng dệt may giảm 115 triệu USD, tương ứng giảm 7,8%...
Từ đầu năm đến hết 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 355,82 tỷ USD, tăng 12% tương ứng tăng 38,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,72 tỷ USD, tương ứng tăng 21,5%; giày dép tăng 6,24 tỷ USD, tương ứng tăng 37,4%; hàng dệt may tăng 5,28 tỷ USD, tăng 17,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,92 tỷ USD, tương ứng tăng 10,3%...
Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 12 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 599 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022.
Một số nhóm hàng tăng đáng chú ý như: dầu thô tăng 250 triệu USD, tương ứng tăng 104,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 226 triệu USD, tương ứng tăng 8,3%; sắt thép các loại tăng 168 triệu USD, tăng 54,6%; xăng dầu các loại tăng 143 triệu USD, tương ứng tăng 37,6%...
Đến hết 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 345,47 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 28,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,06 tỷ USD, tương ứng tăng 9,8%; xăng dầu các loại tăng 4,74 tỷ USD, tương ứng tăng 120,6%; dầu thô tăng 2,75 tỷ USD, tương ứng tăng 56%; than các loại tăng 2,68 tỷ USD, tương ứng tăng 65%...
 

Nguồn: Haiquanonline