So với tháng 12/2023, CPI tháng 4 tăng 1,19% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,4%. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, so với tháng trước, CPI tháng 4/2024 tăng 0,07% (khu vực thành thị tăng 0,07%; khu vực nông thôn tăng 0,08%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 3 nhóm hàng giảm giá. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4/2024 tăng 4,4%.
Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất với 8,31% làm CPI chung tăng 0,51% do trong năm học 2023-2024 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Đứng thứ hai là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,44% làm CPI chung tăng 0,4% do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế từ ngày 17/11/2023.
Tiếp theo là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,23%, trong đó lệ phí công chứng, bảo hiểm và dịch vụ khác tăng 12,59%; dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 7,81%; dịch vụ vệ sinh môi trường tăng 5,37%; dịch vụ về hiếu hỉ tăng 2,65%.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,97% tác động làm CPI chung tăng 1,12% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và giá nhà ở thuê tăng… Riêng chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông tháng 4/2024 giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.
Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung. Ảnh minh hoạ: Thanh Tùng
Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,93% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,54% tác động làm CPI tăng 1,04%, do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá thuê nhà ở tăng cao.
Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm giáo dục 4 tháng đầu năm tăng 8,84% do trong năm học 2023-2024 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí cũng làm CPI chung tăng 0,55%. Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,74% cũng làm CPI chung tăng 0,36 % do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế từ ngày 17/11/2023.
Về lạm phát, lạm phát cơ bản tháng 4/2024 tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,93%), chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 8,7%).

Nguồn: Haiquanonline